Bewonersbegeleider

 

Functieprofiel:

Steingoed is specialist in bewonersbegeleiding! Al jaren begeleiden we bewoners bij renovatie projecten voor woningcorporaties en aannemers. Er is structureel grote vraag naar extra capaciteit, waardoor we ons team aan het uitbreiden zijn. Graag komen we in contact met nieuwe collega's die met ons deze projecten aan willen pakken.

Het doel van de functie:

Als bewonersbegeleider ben je verantwoordelijk voor alle individuele klantcontacten bij sloop-, renovatie- en woningverbeteringprojecten. In herstructureringsprojecten draagt je zorg voor het klantgericht (her)huisvesten van de bewoner naar een definitieve woning of naar een wisselwoning. In woningverbeteringprojecten begeleidt je de bewoner tijdens het woningverbeteringtraject. Ook inventariseer je woonwensen en informeer je de bewoner over eventuele pakketkeuzes en over de mogelijkheden om binnen het complex terug te keren. Indien nodig wordt de bewoner uitgeplaatst. Eventueel naar een wisselwoningen of naar een definitieve woning.

De plaats in de organisatie:

De medewerker is direct verantwoording verschuldigd aan de manager van de afdeling. De medewerker werkt samen met de projectleider.

Resultaatsgebieden:

 • Binnen vooraf vastgestelde termijn klantgericht en efficiënt begeleiden van bewoners in vastgoedverbeteringscomplexen.
 • Klantgericht en efficiënt begeleiden van bewoners in vastgoedverbeteringcomplexen.
 • Zorgen voor voldoende wisselwoningen

Taakonderdelen

 • Legt huisbezoeken af, verzamelt daarbij alle relevante gegevens en informeert de huurder over de planning 
 • Verzamelt informatie over toekomstige vastgoedverbeteringsprojecten.
 • Begeleidt bewoners die niet zelfredzaam zijn bij het zoeken naar een woning, schakelt bijvoorbeeld derden in indien nodig.
 • Biedt woningen aan buiten het aanbodsysteem om.
 • Geeft opdracht tot uitbetalen van verhuiskostenvergoedingen.
 • Beoordeelt aanvragen huurgewenning.
 • Schakelt bij overlast of vermoedens van onrechtmatige bewoning de interne organisatie in.
 • Doet warme opnames.
 • Adviseert bewoners bij pakketkeuzes.
 • Plaatst bewoners uit naar een wisselwoning en weer terug.
 • Laat bewoners doorschuiven naar opgeknapte woning binnen het complex of plaatst  bewoners definitief uit.
 • Geeft opdracht tot uitbetalen van vergoedingen.

Algemeen:

 • Levert input aan Sociale Plannen en nieuwsbrieven.
 • Zorgt voor genoeg wisselwoningen en richt deze in.
 • Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden signaleert tijdig knelpunten.
 • Ondersteunt collega’s binnen het team bij hun (andere) werkzaamheden in geval van personele onderbezetting of hoge werkdruk.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid.
   

Functie-eisen:

 • Je bent in het bezit van een relevante MBO of HBO opleiding en werkt op HBO niveau.
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in begeleiding van bewoners in de rol van Sociale projectbegeleider/ Bewonersbegeleider.
 • Je bent communicatief sterk, en kan goed omgaan met (sociale) druk.
 • Uiteraard kun je zelfstandig werken en de nodige informatie juist administreren.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct