Consulent Bijzonder Vastgoed

 

Functieprofiel:

De consulent Bijzonder Vastgoed realiseert de verkoopdoelstellingen van de organisatie, realiseert de verhuur van niet-DAEB woningen en levert een bijdrage aan andere activiteiten van de afdeling, zoals de voorbereiding en uitvoering van nieuwe projecten.

Verkoop
 Realiseert het verkoopproces (controleert de verkoopwoning, zorgt zo nodig voor de aanwezigheid van splitsingsakten en bijbehorende tekeningen, beoordeelt taxaties en stelt de verkoopprijs vast, instrueert de makelaar en de notaris, houdt verkoopinformatie actueel, waaronder de website, bewaakt de voortgang van het verkoopproces, onderhandelt over de verkoopprijs, adviseert over verkoopbevorderende activiteiten en voert deze uit, doet voorstellen in specifieke situaties en controleert en verwerkt koop- en transportaktes)
 Legt gegevens vast t.b.v. de accountant
 Handelt proces van terugkoop van verkoopwoningen af
 Verzorgt managementinformatie

2. Klantmanagement
 Licht het verkoopbeleid toe aan belangstellenden, kopers en verkopende makelaar
 Beantwoordt vragen en beslist over specifieke vragen van (potentiële) kopers, notarissen en hypotheekverstrekkers, binnen het vastgestelde beleid

3. Niet-DAEB verhuur
 Verhuurt de niet-DAEB woningen, regisseert het mutatieproces en onderhoudt de contacten met de klant hierover

Adviseert over verhuurbevorderende maatregelen; vermarkt woningen
 Draagt als probleemeigenaar zorg voor afhandeling van binnenkomende vragen en klachten
4. Projecten van de afdeling Bijzonder Vastgoed
 Zet nieuwe projecten mede op, voert deze uit en verzorgt de eerste verhuurcontracten binnen het project 5. Organisatie
 Levert een bijdrage aan het verspreiden en beheren van informatie en kennis (zie overzicht functioneel beheerders en kennisbank)

Functie-eisen:

Kerncompetenties (gelden voor alle functies):  Klantgerichtheid  Samenwerking Functie-specifieke competenties (maximaal 5)  Zorgvuldigheid/accuratesse  Onderhandelen  Overtuigingskracht  Resultaatgericht  Betrokkenheid
Benodigde opleiding en werkervaring

Kennis van AX , zeer wenselijk
 MBO+ werk- en denkniveau
 Kennis van de lokale woning(koop)markt
 Kennis van relevante automatiseringspakketten
 Enkele jaren relevante werkervaring

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct