Medewerker functioneel en applicatiebeheer

 

Functieprofiel:

Medewerker functioneel en applicatiebeheer

Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de functionaliteiten van de applicaties van een specifieke afdeling, het operationeel beheer van de applicaties en voor de security en onderdeel van het team ICT en rapporteert  aan de coördinator ICT.

Resultaatgebieden

Operationeel beheer
 Levert een bijdrage aan en is medeverantwoordelijk voor de realisatie van het vastgestelde beleid en het jaarplan.
 Is ervoor verantwoordelijk dat data kan worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd tot bruikbare data ten behoeve van de sturing van de organisatie.
 Is samen met de collega’s verantwoordelijk voor optimale ICT- processen en het borgen van de werking en het operationeel en functioneel beheer van de applicaties.
 Bewaakt gemaakte afspraken met ICT-leveranciers (Sla’s en contracten).
 Is medeverantwoordelijk voor het borgen van de beschikbaarheid, integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van de diverse informatiestromen binnen de organisatie conform de visie van de organisatie en wet- en regelgeving.
 Is samen met de collega’s verantwoordelijk voor het instrueren en aansturen van kerngebruikers en voor het schrijven en beheren van handleidingen en gebruikersinstructies.
 Is medeverantwoordelijk voor het vaststellen van functionaliteits- of datakwaliteit problemen, en neemt initiatief tot het verbeteren, ontwikkelt mede voorstellen om het te optimaliseren.


Advies
 Signaleert en adviseert over ontwikkelingen in de volle breedte van het vakgebied informatisering en automatisering.
 Is innoverend en initiërend betrokken bij vernieuwingen en mogelijkheden diensten digitaal beschikbaar te maken en de werkzaamheden van medewerkers efficiënter te laten verlopen. Adviseert over functionele aanpassingen en uitbreidingen.
 Signaleert actief waar kennisvermeerdering van ICT/ applicaties nodig is en neemt actie om daar op in te spelen, verzorgt zelf opleidingen ICT en organiseert en coördineert (externe) opleidingen ten behoeve van de gebruikers.
Applicatiebeheer
 Inventariseert en vertaalt gebruikerswensen/vragen naar praktische oplossingen.
 Verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van alle applicaties, het actueel houden van applicaties middels release updates/versiebeheer.

Organisatie
 Neemt deel aan de voor de functie relevante interne en externe overlegvormen.
 Draagt bij aan het behalen van afdelingsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en richt het werk zodanig in dat vervanging mogelijk is.
 Is verantwoordelijk voor de implementatie van proces – en productinnovaties.

Contacten

 Is het aanspreekpunt voor de interne klant.
 Neemt deel aan relevante interne overlegvormen, projecten en commissies.
 Bouwt op en onderhoudt een netwerk van voor de functie relevante personen en partijen.

Functie-eisen:

Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Samenwerken
 Eigenaarschap

Functie-specifieke competenties
 Flexibel gedrag
 Projectleiding
 Organisatiesensitiviteit
 Probleemanalyse
 Resultaatgerichtheid

Benodigde opleiding en werkervaring
 HBO werk- en denkniveau

Specifieke kennis/ervaring
 Kennis van informatica en ervaring met ICT-ontwikkeling.
 Kennis van corporatie specifieke organisatieprocessen en bedrijfsprocessen
 Ervaring in de rol van functioneel beheerder
 Ervaring en kennis van Tobias AX is een pré
 Ervaring met en inzicht in ICT-processen en procedures.
 Communicatieve vaardigheden.
 Kennis van interne organisatie en bedrijfsprocessen.

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct