medewerker Klant, Service en Verhuur

 

Functieprofiel:

Prestatievelden Klant en Service
Wonen
 Draagt bij aan de doelstellingen van de afdeling Wonen en is op de hoogte van de processen die voor de afdeling relevant zijn
 Draagt zorg voor de algemene bereikbaarheid van Van Alckmaer
 Realiseert de afhandeling van 1e-lijnsklantvragen en verwijst door waar nodig
 Registreert klantgegevens en -contacten in het klantvolgsysteem
 Plant, in overleg met de huurder, afspraken in en bewaakt en beheert de agenda van de opzichter
Ondersteuning
 Zorgt voor de administratieve en secretariële ondersteuning van de afdeling Wonen
 Registreert inkomende post en mails en verzorgt de verdeling
 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van facilitaire taken waaronder het verzorgen van de aanwezigheid van kantoorartikelen en contactpersoon voor de schoonmaak
Algemeen
 Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de kernwaarden
 Vervangt en ondersteunt (daar waar mogelijk) collega’s en signaleert verbeterpunten en onderneemt actie

Prestatievelden Verhuur
Wonen
 Draagt bij aan de doelstellingen van de afdeling Wonen en is op de hoogte van de processen die voor de afdeling relevant zijn
 Verantwoordelijk voor het verhuurmutatieproces, inclusief de administratieve afhandeling
 Signaleert en lost leegstand op en behaalt de door de organisatie vastgestelde leegstandsnormen
 Aanspreekpunt voor huurders en woningzoekenden voor verhuur en servicekosten
 Levert periodiek managementinformatie aan op het gebied van verhuur en leegstand
 Verantwoordelijk voor de bemiddeling bij conflict- en overlastsituaties op individueel niveau en schakelt zo nodig sociaal beheer in
 Signaleert knelpunten omtrent verhuurbaarheid van woningen en koppelt dit terug aan collega’s en de manager
 Adviseert actief over het huurprijzen beleid
Doelgroepenbeleid
 Handelt aanvragen af voor sociale urgentie en bijzondere doelgroepen
 Verantwoordelijk voor het huisvesten en begeleiden van Statushouders inclusief administratief incassoproces
 Verantwoordelijk voor het huisvesten van GGZ cliënten en het contact met betrokken partijen
Verkoopbeleid
 Verantwoordelijk voor de administratieve uitvoering van het verkoopbeleid, in overleg met de directie, in samenwerking met een makelaar
Algemeen
 Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de kernwaarden
 Vervangt en ondersteunt collega’s (daar waar mogelijk) en signaleert verbeterpunten en onderneemt actie

 

Functie-eisen:

Organisatiecompetenties
 Flexibiliteit
 Verantwoordelijkheid
 Samenwerken
 Klantgerichtheid
Functiecompetenties
 Luisteren
 Plannen en organiseren
 Accuratesse
 Initiatief
Functie-eisen:
 MBO
Specifieke kennis/ervaring:
 Basiskennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving
 Basiskennis van volkshuisvesting
 Relevante werkervaring (minimaal 1 jaar)
 Relevante wet- en regelgeving waaronder Huurrecht
 Financieel inzicht mbt inkomens berekeningen
 

 

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct