Projectleider Nieuwbouw

 

Functieprofiel:

Deze interim functie van projectleider Nieuwbouw bij deze corporatie is vrij breed en beslaat het (uit)ontwikkelen van plannen vanaf het VO tot overdracht en evaluatie project na realisatie. Binnen dat ruime speelveld zoeken zij nu naar versterking (in capaciteit én competenties), waarbij de nadruk ligt op het traject voorafgaand aan de uitvoering.

Vastgoedontwikkeling

 Is verantwoordelijk voor het aansturen van diverse grote vastgoedprojecten vanaf het Voorlopig Ontwerp tot en met de oplevering, evaluatie en overdracht naar de beheerorganisatie op het gebied van nieuwbouw en herontwikkeling, waaronder ook: budgetteren, plannen, ontwikkelen, inkopen, contracteren, coördineren en verantwoorden.
 Heeft bij de aansturing van het proces de focus op kwaliteit, budgetbewaking, planning, risicobeheersing, doelmatig werken en beperking van overlast voor bewoners.
 Is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en optimaliseren van het ontwerp binnen de gestelde kaders, zowel financieel als kwalitatief.
 Stelt een realistische integrale projectplanning op.
 Verzorgt de voorselectie en het contracteren van de externe adviseurs en aannemers in overleg met het bedrijfsbureau en de manager Vastgoed.
 Zorgt voor tijdige aanlevering van complete en overtuigende besluitvormingsdocumenten.
 Is verantwoordelijk voor de kennis over en de aanvraag van subsidies, het monitoren van de beschikking, de opname en het gereed melden subsidie en de controle op betaling.
 Is verantwoordelijk voor de verkoop van percelen bij (fiscaal) gemengde herstructureringsprojecten.
Vastgoedrealisatie
 Is verantwoordelijk voor de sturing van de realisatie van het project binnen de kaders van de opdracht en het budget. Draagt zorg voor de oplevering van het projectresultaat.
 Is verantwoordelijk voor de sturing op toetsing en evaluatie van uitvoerende partijen in nieuwbouwprojecten.
 Voert een adequate en inzichtelijke administratie, bewaakt het budget tijdens de uitvoering (o.a. meer- en minderwerk) en stuurt waar nodig bij.
Ziet toe op de naleving van eisen die gesteld worden in het veiligheids- en gezondheidsplan.
 Organiseert indien nodig bouwvergaderingen en vertegenwoordigt de organisatie hierbij.
 Zorgt voor een tijdige en volledige technische en administratieve overdracht van (revisie) documenten binnen de organisatie, onder andere voor vastlegging in de cartotheek aan het bedrijfsbureau en aan de afdeling Wonen voor het in verhuur brengen van de woningen.
 Voert de administratie van de eigen projecten, verantwoordelijk voor, onder andere, het verwerken van planningsgegevens en opdrachtverstrekkingen.

Relatiebeheer
 Bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken en verzorgt het relatiebeheer, voert besprekingen en onderhandelingen, vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de organisatie.

Organisatie
 Neemt deel aan de voor de functie relevante interne en externe overlegvormen.
 Draagt bij aan het behalen van afdelingsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en richt het werk zodanig in dat vervanging mogelijk is.
 Is verantwoordelijk voor de implementatie van proces – en productinnovaties.

Contacten

 Heeft regelmatig contact met de projectontwikkelaar, de opzichter en werkvoorbereider planmatig onderhoud en de manager Vastgoed. Daarnaast heeft de projectleider regelmatig contact met medewerkers van andere (interne) afdelingen,

 De projectleider heeft regelmatig contacten met derden (waaronder gemeenten, adviseurs, aannemers, en bewoners).
 

Functie-eisen:

Functie-specifieke competenties

 Initiatief
 Ondernemerschap
 Plannen en Organiseren
 Resultaatgerichtheid
 Voortgangscontrole
 HBO werk- en denkniveau

Specifieke kennis/ervaring
 Uitstekende adviserende en onderhandelingsvaardigheden.
 Kennis van en ervaring met projectorganisatie.
 Kennis van wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden.
 Kennis op gebied van bouwtechniek, bouwkosten, RO-procedures, architectuur.
 Kennis en bewezen ervaring op het gebied van projectmanagement en volkshuisvesting.
 Ontwikkelingen bijhouden op gebied van regelgeving, verduurzaming van de gebouwde omgeving en andere relevante ontwikkelingen.
 Kennis van interne organisatie en bedrijfsprocessen.
 

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct