Projectleider planmatig onderhoud

 

Functieprofiel:

De Projectleider rapporteert rechtstreeks aan de manager wonen en wordt gecoacht door de coördinator vastgoedbeheer. Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, directievoering, coördinatie en nazorg van projecten planmatig onderhoud.

Planmatig onderhoud: 

Verantwoordelijk voor de voorbereiding, directievoering, coördinatie en nazorg van projecten planmatig onderhoud. Voert onderhandelingen en geeft ondersteuning en leiding aan leden van projectteams. Is verantwoordelijk voor de opdrachtverstrekking, planning, het budget en de kwaliteit van de aan hem toegewezen projecten inclusief het genereren van managementinformatie daarover.

Begrotingen:

Levert onderdelen van de meerjaren onderhoudsbegroting aan. Levert een bijdrage aan het opstellen en  het realiseren van de jaarlijkse planmatig onderhoudsbegroting. Maakt conditiemetingen, controleert en inspecteert. Maakt werk- en bestekomschrijvingen, vraagt offertes aan en beoordeelt deze.

In- en extern overleg:

Legt en onderhoudt de interne en externe contacten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de aan hem toegewezen projecten. Is verantwoordelijk voor de begeleiding en afwikkeling van technische klachten voortkomend uit de klachtencommissie.

ARBO/milieu:

Houdt toezicht op de naleving van veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften.

Verslaglegging:

Verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de uitvoeringsgegevens en het aanleveren van managementinformatie.

Productontwikkeling/ innovatie:

Is mede verantwoordelijk voor technische beleids-en productontwikkeling, geeft ondersteuning met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en producten op het vakgebied en het leveren van een onderhoudsvisie

Organisatie:

draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde informatie, levert een constructieve bijdrage aan het teamoverleg en adviseert coördinator

Functie-eisen:

  • HBO Bouwkunde
  • Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare rol
  • Ervaring binnen een woningcorporatie

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct