Wijkbeheerder

 

Functieprofiel:

Sociaal Beheer
 Voert preventieve controles uit met betrekking tot schoon, heel en veilig. Is zichtbaar in de
wijk, door onder andere het lopen van wijkrondes.
 Signaleert en registreert ongewenste situaties/ontwikkelingen inzake leefbaarheid, overlast en
woonfraude, zodat de dossieropbouw bij juridische procedures op dit gebied compleet is.
 Geeft afwijkingen op de norm door aan de betreffende afdeling in de organisatie, en ziet erop
toe dat de melding goed wordt opgepakt en afgehandeld.
 Spreekt bewoners aan op onwenselijk gedrag om verdere escalatie te voorkomen.
 Ondersteunt bij wijk-/complexschouwen voor de bewoners en draagt bij aan het oppakken en
afhandelen van de daaruit voortkomende actiepunten.


Leefbaarheid
 Draagt bij aan het succes van leefbaarheidsprojecten door relevante informatie tijdig door te
geven aan de woonconsulent.
 Signaleert (kleine) reguliere onderhoudswerkzaamheden en beheervraagstukken en zorgt
ervoor dat deze tijdig worden uitgevoerd.
 Controleert schoonmaakwerkzaamheden en tuinonderhoud door derden aan de hand van
overeengekomen Service Level Agreements.
 Vraagt offertes aan bij derden voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van
leefbaarheid. 
 Levert tijdig de juiste informatie aan bij de afdeling Vastgoed voor het afsluiten van
schoonmaakcontracten.
 Draagt samen met de woonconsulente bij aan het organiseren van wijk- en complexschouwen
voor bewoners.
Organisatie
 Neemt deel aan de voor de functie relevante interne en externe overlegvormen.
 Draagt bij aan het behalen van afdelingsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van
collega’s en richt het werk zodanig in dat vervanging mogelijk is.
 Is verantwoordelijk voor de implementatie van proces – en productinnovaties

Functie-eisen:

Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Samenwerken
 Eigenaarschap
Functie-specifieke competenties
 Flexibel gedrag
 Initiatief
 Luisteren
 Omgevingsbewustzijn
 Resultaatgerichtheid


Benodigde opleiding en werkervaring
 VMBO-MBO werk- en denkniveau
Specifieke kennis/ervaring


 Enige kennis van buurtbemiddeling, leefbaarheid en sociaal beheer.
 Kennis van (de ontwikkeling in) het bezit.
 EHBO-diploma

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct