Woonconsulent

 

Functieprofiel:

Sociaal Beheer
▪ Handelt sociale klachten af, staat huurders met overlastklachten te woord, verwijst door en
adviseert over benadering. Bemiddelt of begeleidt gesprekken en zorgt voor dossiervorming.

Voert juridische procedures.
▪ Is in het kader van de preventie actief betrokken bij het klant contact met, het informeren van en het interveniëren bij huurders en bijzondere doelgroepen.
▪ Is verantwoordelijk voor het onderzoeken en interveniëren bij signalen over woonfraude.
▪ Is verantwoordelijk voor de implementatie van de jaarlijkse huurverhoging in samenwerking met de afdeling Financiën.
▪ Is verantwoordelijk voor de communicatie over de hoogte van de voorschotten en de
afrekening van stook- en servicekosten.
▪ Neemt bezwaarschriften over huuraanpassingen in behandeling en draagt er zorg voor dat deze afgehandeld worden, inclusief de vertegenwoordiging bij de behandelend commissie.
▪ Handelt urgentieaanvragen tijdig en correct af.

Leefbaarheid en Participatie

▪ Monitort in samenwerking met huurders, collega’s en netwerkpartners de leefbaarheid in complexen, buurten en wijken. Is verantwoordelijk voor het ondernemen van initiatieven gericht op het leefbaar houden van wijken, buurten en complexen. Organiseert en/of ondersteunt buurtgerichte projecten/acties en leefbaarheidsactiviteiten en neemt initiatieven

om de betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving te verbeteren.
▪ Heeft een regisserende rol in het tot stand brengen van verbinding, samenwerking en dwarsverbanden in de wijken, (huurders en netwerkpartners) om de sociale cohesie in wijken te versterken. Realiseert de bewonersparticipatie en de optimale inspraak van klanten bij de eigen processen. Beschikt over het leefbaarheidsbudget.
▪ Organiseert/ Initieert samen met de wijkbeheerder wijk-/complexschouwen voor de bewoners en zorgt ervoor dat de daaruit voortkomende actiepunten worden opgepakt en afgehandeld.


Begeleiding
▪ Begeleidt bewoners bij de uitvoering van renovatieprojecten. Informeert, organiseert en begeleidt bij tijdelijke huisvesting. Is als lid van het projectteam medeverantwoordelijk voor de continuïteit van het project.

Functie-eisen:

Functie-specifieke competenties
▪ Conflicthantering
▪ Flexibel gedrag
▪ Inlevingsvermogen
▪ Overtuigingskracht
▪ Resultaatgerichtheid

HBO werk- en denkniveau

Specifieke kennis/ervaring
▪ Sterke communicatieve vaardigheden/gesprekstechnieken.
▪ Kennis van en ervaring met leefbaarheid en sociaal beheer.
▪ Goede kennis van de sociale kaart.
▪ Kennis van huurrecht.
▪ Kennis van gesprekstechnieken

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct